Privacy en cookieverklaring (AVG)
 

Elfenzaad Productions

 

Contactgegevens

Joy Ligteringen (eigenaar)

Spinelstraat 9

7314HR Apeldoorn

joy@elfenzaadproductions.com

+31 (0) 6 29115612

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u uzelf aanmeldt voor de mailinglijst of via contactformulier contact hebt opgenomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Achternaam, eventueel voornaam
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienst van Elfenzaad Productions heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Elfenzaad Productions zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via joy@elfenzaadproductions.com dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elfenzaad Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van een nieuwsbrief
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Analyseren (m.b.v. Google Analytics) van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– volgen van uw surfgedrag om de diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoefte.

– Verwerkt ook persoonsgegevens als Elfenzaad Productions hier wettelijk toe verplicht is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Elfenzaad Productions neemt geen besluiten over zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde informatieverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Elfenzaad Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die worden gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen worden verwijderd zodra u zichzelf uitschrijft van de mailinglijst. Wanneer u langer dan een jaar de nieuwsbrieven niet opent, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Elfenzaad Productions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elfenzaad Productions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone en gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in te kunnen zien, te corrigeren, te laten verwijderen of naar een andere organisatie te sturen, dit doet u door een bericht naar joyligteringen@gmail.com te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Elfenzaad Productions persoonsgegevens beveiligt

Elfenzaad Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij joy@elfenzaadproductions.com

Voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Elfenzaad Productions heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat zij aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoet. Elfenzaad Productions heeft onder andere: een SSL-beveiligde website, de privacy verklaring opgesteld en een cookie statement gemaakt. Ik bied de klant op aanvraag inzicht in de persoonsgegevens, de mogelijkheid ze te wijzigen of te verwijderen.